demograficzny

Bomba demograficzna zob. bomba 1.
Niż demograficzny zob. niż.
Wyż demograficzny zob. wyż.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • demograficzny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do struktury i zmian w populacji ludzi, wchodzący w zakres demografii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Studia, przewidywania demograficzne.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}wyż… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • demograficzny — «wchodzący w zakres demografii, dotyczący rozwoju populacji ludzkich, stanu zaludnienia i ruchu ludności» Badania, prognozy demograficzne. ∆ Niż demograficzny «okres, w którym się urodziło procentowo mniej dzieci niż w innych latach; dzieci… …   Słownik języka polskiego

  • wyż demograficzny — {{/stl 13}}{{stl 7}} okres, w którym urodziło się w jakiejś społeczności (zwykle w państwie) procentowo więcej dzieci niż w innych latach; także: ogół dzieci urodzonych w tym okresie {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niż — demograficzny a) «osoby urodzone w okresie spadku urodzin»: Niedostatek sal lekcyjnych rozwiąże się częściowo sam, gdy średnie szkoły obejmie niż demograficzny (...). SN 16/11/1998. b) «okres, w którym urodziło się procentowo mniej dzieci niż w… …   Słownik frazeologiczny

  • wyż — demograficzny a) «osoby urodzone w okresie wzrostu urodzin»: Na rynek pracy trafia też właśnie wyż demograficzny. Życie 23/03/2000. b) «okres, w którym urodziło się procentowo więcej dzieci niż w innych latach»: W ciągu najbliższych 5 6 lat na… …   Słownik frazeologiczny

  • Wolbrom — Héraldique …   Wikipédia en Français

  • Ochota (Warschau) — Ochota Basisdaten Geografische Lage: Einwohner Stadt: 89.383 …   Deutsch Wikipedia

  • Инвентари — в Белоруссии и Литве (от лат. inventarium ― опись) ― описи магнатских владений XVI XVIII веков. Важнейший источник по истории имущественных и аграрных отношений в Европе. Разделяются на полные и краткие. Содержание 1 Полные инвентари 2… …   Википедия

  • demograficznie — przysłów. od demograficzny Region dominujący demograficznie …   Słownik języka polskiego

  • maltuzjanizm — m IV, D. u, Ms. maltuzjanizmzmie, blm «teoria T. Malthusa usiłująca wyjaśnić bezrobocie, niedostatek i nędzę mas pracujących nie przyczynami społecznymi, lecz zbyt szybkim wzrostem zaludnienia; kierunek ekonomiczno demograficzny oparty na tej… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.